“Een dwaas die weet dat hij een dwaas is, is al wijzer dan een dwaas die denkt dat hij wijs is”

– Boeddha –

MIND-EMPTINESS

Veel mensen zijn er van overtuigd dat je in situaties die je als moeilijk of problematisch ervaart, jezelf beter kunt leren kennen. Toch wordt het hebben van een probleem niet altijd in dankbaarheid als een uitdaging gezien.
De meeste mensen willen er simpelweg zo snel mogelijk van af.

Het zoeken van een psycholoog kan dan de volgende stap zijn om van dat ‘probleem’ af te komen: Men denkt, hoopt of verwacht dat dit kan helpen.
Maar, waar baseert iemand dit eigenlijk op? Is het de bedoeling dat de psycholoog in een opeenvolging van gedachten, gezichtspunten en patronen een orde schept die dan als ‘acceptabel’ benoemd wordt of nog mooier, als ‘gelukkig’?

Dit zijn de twee meest voorkomende manieren van ongelukkig zijn:

 • Niet krijgen wat je wilt
 • Wél krijgen wat je wilt, maar vervolgens daar zo aan gaan hechten dat je je daar afhankelijk van maakt

Dit is met name het geval wanneer datgene wat jij zo belangrijk vindt uit niets meer bestaat dan een gedachtevorm. De essentie van een vorm is echter dat deze een tijdelijk bestaan heeft. Wanneer iemand niet in harmonie is met zichzelf vanwege iets wat gebeurd is, of vanwege iets wat juist niét gebeurd is, houdt men zichzelf voor: “Er moet eerst iets gebeuren, voordat ik mijzelf kan zijn”. 

“Je kunt een probleem niet oplossen op het bewustzijnsniveau dat het probleem veroorzaakt heeft”

– Peter Poolman –

VISIE

Het is van belang dat je de behoefte en de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent. De erkenning van datgene in jou dat in voortdurende Stilte altijd aanwezig is.

Het is de herkenning van je eigen ware natuur: Bewustzijn, Zijn en Vrede.

Ik nodig je uit om de aandacht te verplaatsen van wie je denkt te zijn naar wie je in essentie bent.

Tijdens mijn studie in de jaren zeventig werd er al onderzoek gedaan naar de effectiviteit van psychotherapie.

De meest opvallende uitkomst van dat onderzoek bleek te zijn dat er geen significant verschil in welzijnsbeleving was tussen mensen die in therapie waren gegaan en anderen die op een andere wijze hun problemen hadden opgelost.

Op mijn wetenschappelijk gerechtvaardigde vraag of dat misschien iets te maken had met de kwaliteit van de betreffende therapeut, kreeg ik als antwoord dat het onmogelijk was om op wetenschappelijke wijze de kwaliteiten van een therapeut vast te stellen.

Het zou kunnen samenhangen met het gegeven dat de psychologie in het geheel geen wetenschap is en de essentie van een aandachtig aanwezige therapeut te vinden is in het erkennen van elk individu als uniek.

EXPERTISE

Iedereen in Nederland heeft in de basisverzekering recht op psychologische hulp.
Een verwijzing van de huisarts is daarbij de enige voorwaarde.
Voor deze zorg betaal je wel je eigen risico.
Om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

  • Er is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten alleen zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.

  Een verwijzing is één jaar geldig. Voor vervolgbehandelingen die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

  • Zorg bij een gecontracteerde zorgaanbieder wordt vergoed door je verzekeraar.
  • Als de GGZ-zorgverzekeraar niet is gecontracteerd, hangt het van je polis en het tarief van de psycholoog af wat je zelf moet betalen.

  Een restitutiepolis vergoedt het meeste voor niet-gecontracteerde psychologische zorg. Je krijgt dan 100 procent van het marktconforme of wettelijke tarief vergoed.
  Voor de actuele en volledige voorwaarden kun je terecht bij je zorgverzekeraar.

  Asielzoekers en vluchtelingen: Zowel (trauma)therapie als ook ondersteuning in de asielprocedure, waar noodzakelijk in samenwerking met asieladvocaten.

  Ongedocumenteerde vreemdelingen: Zij kunnen binnen een contract dat ik met CAK heb, kosteloos begeleid worden op basis van een verwijzing door een huisarts.
  N.B.: Bij de instanties zijn dan slechts hun initialen, hun geboortejaar en hun land van herkomst bekend. Met andere woorden: Zij zijn binnen de regelgeving anoniem.

  Naast posttraumatische stressstoornissen, depressieve- en angstklachten, noem ik ook nog enkele andere van mijn expertisegebieden:

  • Relatie- en communicatieproblematiek
  • Ouderschaps- en opvoedingsproblemen
  • Hoog sensitief zijn
  • Studieproblemen
  • Echtscheidingsmediation
  • Docent/supervisor interpersoonlijke communicatie en gespreksvoering

EN DAN?

Graag nodig ik je uit voor een persoonlijke kennismaking in mijn praktijk in Vriescheloo of op een locatie in Groningen. Mocht je voorkeur uitgaan naar een telefonische kennismaking dan is dat uiteraard ook mogelijk. Aan deze kennismaking van maximaal een half uur zijn geen kosten verbonden. Vervolgsessies zijn maatwerk, waarbij we ook kijken naar vergoedingsopties vanuit een verzekering.

Ik hecht er aan om sessies pas af te ronden op een moment dat voor ons beiden of voor ons allen goed voelt. Dus niet automatisch na 45 minuten omdat de klok dat zegt.

Er is geen openbaar vervoer beschikbaar op minder dan 4 kilometer van de praktijk:

Voor degenen die niet over een auto beschikken bestaat de mogelijkheid om afgehaald te worden in Bellingwolde, waar bus 12, vertrekkend vanaf station Winschoten, eens per uur aankomt.

OVER MIJZELF

40 jaar getrouwd met Jacqueline, vijf kinderen en hier in Vriescheloo in het goede gezelschap van twee varkens, vier loopeenden, twee katten en een hond.

(Drs.) Peter A. Poolman Register/GZ-psycholoog

B.I.G. geregistreerd nr. 19057715425
Geboren 26 november 1952

Tel: 0597 541684
E-mailadres: info@peterpoolman.nl

AGB-code persoonlijk: 94003749
AGB-code praktijk: 94065503

KvK nummer: 77992296

Beroepsvereniging: NIP
Beschikt over goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – vrijgevestigden

kwaliteitsstatuut ggz-vrijgevestigden

Hebt u een probleem en wilt u een klacht indienen? Dat kan via dit klachtenformulier van het NIP:

klachtenformulier NIP (digitaal in te vullen)

Graag wijs ik u op het Reglement klachten-en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz, opgezet vanuit NIP:

reglement klachten- en geschillenregeling