Workshops, Lezingen & Satsangs


Aandachtsgebieden:

• Mindfulness & Mindemptiness: Leven in het nu
• "Het probleem bestaat niet"
• Communicatie en Gespreksvoering
• De “ander” als spiegel en therapeut

Met elke vraag, in wat voor prematuur stadium ten opzichte van bovenstaande aandachtsgebieden dan ook, kunt u via de bij “contact” genoemde mogelijkheden terecht.
Inclusief een aantal hierboven niet genoemde onderwerpen.

 

Wat is Satsang?

Het woord komt uit het Sanskriet: 
Sat is waarheid en Sanga gemeenschap. 
Satsang betekent: "samen zijn in waarheid".

Hedendaagse satsang-leraren in het Westen combineren vaak Oosterse filosofieën met methoden van de moderne psychologie.
Al vele jaren komen mensen overal ter wereld bijeen om uitdrukking te geven aan hun 
diepste verlangen: vrede te vinden in zichzelf en een oprecht en vreugdevol leven te leiden 
met achterlating van religies, filosofieën en concepten.
Satsang is een directe weg zonder specifieke technieken en methoden. 
Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en 
de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent.
De essentie van satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is. 
Het is de herkenning van je eigen ware natuur: bewustzijn, zijn en vrede. 
Het is de realisatie: ik ben Dit! 


Om de waarheid te vinden hoef je je niet in te spannen en ook niets te geloven. 
Het is juist het moeiteloze einde van zoeken en nodeloos lijden. 
Het is Vrijheid hier en nu.
In satsang word je uitgenodigd om de aandacht te verplaatsen
 van wie je meent te zijn naar wie je wezenlijk bent.
Door in deze aandacht te leven lost het persoonlijke op
en maakt plaats voor vrijheid, liefde, stilte en lichtheid.