Regressietherapie


Regressie wil zeggen: teruggaan naar een vorige toestand van zijn, weten of voelen. Vanuit de psychoanalyse was al lang bekend dat gevoelens, overtuigingen en gedrag hun oorsprong hebben in de vroege kindertijd.
In het onderbewuste liggen allerlei patronen opgeslagen die invloed op ons uitoefenen en ons actuele functioneren kunnen blokkeren.

De regressietherapie is niet alleen gericht op het opsporen, maar ook op het zowel emotioneel als inzichtelijk herbeleven.
Er is geen sprake van een volledige hypnose, eerder van een ‘geleide fantasie’ waarmee de relatie tussen het bewuste ‘nu’ en het relatief onbewuste ‘toen’ toch optimaal verbonden blijft.