Therapieën

 

Peter zijn expertise richt zich op gebieden als identiteitsontwikkeling, relatieproblematiek, ouderschaps- en opvoedingsproblemen.
In dat kader wat de jeugd betreft : Nieuwetijds kinderen, adolescentie en puberteitsproblematiek in het algemeen.

Zowel op het gebied van persoonlijke groei als bij crisisinterventie kunt u terecht voor :

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Gestalttherapie
  • Mindfulness
  • Regressietherapie
  • EMDR

Van deze verschillende therapievormen kunt u, door op het betreffende item te klikken, een korte beschrijving krijgen.
De therapievormen kunnen op zichzelf, dan wel in een combinatie die de unieke situatie van elk individu recht doet, ingezet worden:
Een eclectische benadering, waarbij het de bedoeling is dat deze tot een optimale vorm van maatwerk voor betreffende cliënt leidt.

Op basis van zijn ervaring weet hij, dat de meeste problemen zich nu eenmaal niet alleen tijdens kantooruren aandienen.

Daarom bestaat de mogelijkheid om afspraken te maken voor een avond- of weekendconsult.